Шишене от цинкова сплав с високо напрежение

Цинковата сплав е с висока якост, висока якост на опън и огъване, дизайн и формоване и дълъг срок на експлоатация.Производителят на бушони от цинков сплав, Ронкан, предлага продукти, широко използвани в машини, превозни средства, мини, бензин, валцовка, химическа промишленост, електрическа машина, металургия.