Вкъщи /

Стомашна металургия

Rongchang, поддържащи се плъзгащи се лагери, се използват в широк кръг от уреди в най-голямата металургична промишленост, примери са пещни колички за пълнене, закачалки за черадки, кули и накладки, блокери, ножици, охлаждащи легла, ролери или ремъци, и други важниЗаявления.Обикновеноизползвани в замърсена и удобна за носене среда,е трудно или невъзможно да се поддържа.Самосмазващите лагери са подходящи за чугунени заводи, стоманодобивни заводи и гражданско инженерство, осигурявайки по-надеждни резултати от сачмените лагери.

Самосмазващи се лагери, подходящи за високотемпературни и тежки поводи, значително удължават срока на експлоатация на лагерите на лопатките и намаляват честотата на поправките на потребителя.

Прилагане на валцовете

Ниска износна скорост

Висока надеждност и продължителен жизнен цикъл

Химична устойчивост

Висок статичен и динамичен капацитет на натоварването

Измервателно стабилни части с нулева абсорбция на вода

Подходящо за въртене, вибрации, взаимно движение и плъзгане

Без допълнителна обработка след инсталиране